Podstrona: Uczestnictwo w organizacjach i projektach / Wizytówka pracownika PRz

Uczestnictwo w organizacjach i projektach

red. Janusz Rak

Członkostwo w organizacjach naukowo – technicznych

 1. Komitet Inżynierii Środowiska PAN, od 2003 r.
 2. Sekcja Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN od 1993 r.
 3. Komisja Gospodarki Wodnej PAN O/Kraków od 1996 r.
 4. Członek Polskiego Klubu Ekologicznego od 1987 r.
 5. Członek Panelu Ekspertów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, od 2004 r.
 6. Członek PZITS, od 1975 r.
 Członek Rady Naukowej miesięczników
 1. „Instal”
 2. „Wodociągi i kanalizacja”
 3.  „Budownictwo i Inżynieria Środowiska” Politechniki Białostockiej
 4. „Technologia Wody”
 5. Redaktor Naukowy serii inżynieria środowiska „Czasopismo Inżynierii Lądowej Środowiska i Architektury” Politechniki Rzeszowskiej.
 6. Recenzent czasopisma „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”
 
Członek Komitetów Naukowych cyklicznych konferencji
 1.  „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód”
 2.  „Rzeszów - Lwów – Koszyce”
 3.  „Ochrona jakości zasobów wód”
 4.  „Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody”
 5.  „Gospodarka wodno-ściekowa w regionach rolniczo-przemysłowych”
 6.  „AQUA” Bielsko Biała
 7.  Przewodniczący Komitetu Naukowego cyklicznych konferencji ekologicznych w Brzozowie

Uprawnienia

 1. Od 1989 r. wykładowca PZIiTS (zaświadczenie nr 310) w specjalności: uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków.
 2. Biegły z listy Wojewody Podkarpackiego w zakresie sporządzania prognoz skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko. Świadectwo nr 17 z 1999 r.
 3. Członek Panelu Ekspertów z ramienia Marszałka Województwa Podkarpackiego ds. oceny merytorycznej projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – od 2004 r.

Pełnione funkcje administracyjne

 1. Prodziekan ds. Nauki Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej od 1999 r. do 2005 r.
 2. Kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków WBiIŚ P.Rz. od 1.1.1995 r.
 3. Przewodniczący Koła Zakładowego PZIiTS P.Rz. 1983-1993.
 4. Członek ZO PZIiTS i członek Prezydium 1988-1993.
 5. Z-ca ZO PZIiTS Rz-w. 1993 – 1997,
 6. Członek ZO Podkarpackiego PZIiTS od 2003.
 7. Wiceprezes Sekcji Głównej Wodociągów PZITS, od 1997 r.
 8. Prodziekan ds. inżynierii środowiska WBiIŚ 1.03.1997 – 31.07.1997,
 9. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska WBiIŚ 1985-1997,
 10. Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Południowo-Wschodni 1996-1999 r.
 11. Rzecznik Dyscyplinarny dla nauczycieli akademickich PRz. od 1999 r.
 12. Członek Rady Naukowej przy Ministrze Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej 1988-1989 r.
 13. od 1996 Członek Senatu PRz.
 14. 1999-2001 Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień biegłych dla sporządzania ocen oddziaływania na środowisko w postępowaniu wodno-prawnym i ochrony przyrody.
 15. od 1998 Członek Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody.
 16. od 2002 Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji ds. ocen oddziaływania na środowisko.

Nagrody i wyróżnienia

 1. I stopnia J.M. Rektora P.Rz. za uzyskanie stopnia naukowego dr hab. nauk technicznych 1994 r. – nagroda indywidualna
 2. II stopnia J.M. Rektora P.Rz. za cykl publikacji dotyczących poprawy efektywności pracy systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. 1998 r. – nagroda indywidualna
 3. II stopnia J.M. Rektora P.Rz. za cykl publikacji. 1989 r. – nagroda indywidualna
 4. II stopnia J.M. Rektora P.Rz. za prace naukowe z zakresu ochrony wód. 1997 r.– nagroda zespołowa.
 5. III stopnia J.M. Rektora P.Rz. za pracę doktorską, 1987 r. – nagroda indywidualna.
 6. III stopnia J.M. Rektora P.Rz. za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, 1986 r. – nagroda indywidualna.
 7. Nagroda zespołowa MENiS – współautor zbioru monografii „Metody oceny i podnoszenia niezawodności działania komunalnych systemów zaopatrzenia w wodę”, pod redakcją A. Wieczystego, 2002 r.
 8. II stopnia J.M. Rektora P.Rz. za cykl publikacji, 2003 r. – nagroda zespołowa.
 9. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – autor monografii „Podstawy bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w wodę” i współautor monografii „Metody analizy i oceny ryzyka w funkcjonowaniu systemu zaopatrzenia w wodę” Warszawa 2006.
 10. I stopnia J.M. Rektora za działalność naukową P.Rz. 2007 r. indywidualna.
 11. I stopnia J.M. Rektora za działalność naukową P.Rz. 2008 r. zespołowa.
 12. I stopnia J.M. Rektora za działalność naukową P.Rz. 2009 r. zespołowa.
 13. I stopnia J.M. Rektora za działalność naukową P.Rz. 2010 r. zespołowa.
 14. I stopnia J.M. Rektora za działalność naukową P.Rz. 2011 r. zespołowa.
 15. I stopnia J.M. Rektora za działalność naukową P.Rz. 2012 r. zespołowa.
 16. I stopnia J.M. Rektora za działalność naukową P.Rz. 2013 r. zespołowa.
 17. III stopnia J.M. Rektora za działalność dydaktyczną P.Rz. 2013 r. zespołowa.
 18. I stopnia J.M. Rektora za działalność  naukową PRz. 2014 r. zespołowa
 19. III stopnia J.M. Rektora za działalność  naukową PRz. 2015 r. zespołowa
 20. II stopnia J.M. Rektora za działalność  naukową PRz. 2016 r. zespołowa
 21. II stopnia J.M. Rektora za działalność naukową PRz. 2017 r. zaspołowa

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję